Xử lý nước thải sinh hoạt của khu Dân Cư khu công nghiệp | Nơi Uy Tín

Phương án xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp

Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp dựa vào các yếu tố:

  • Công suất trạm xử lý
  • Chất lượng nước sau xử lý
  • Thành phần, tính chất nước thải khu công nghiệp
  • Những quy định xả vào cống chung và vào nguồn nước
  • Hiệu quả của quá trình xử lý…..

LH: 0888.543638 – 0908.694.997

.
.
.
.