Xử lý nước thải sản xuất dược phẩm – Môi trường Minh Hà

Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ

  • Thiết kế – thi công – lắp đặt
  • Hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, nước uống đóng chai, nước tinh khiết
  • Hệ thống xử lý khí thải, hơi dung môi, lọc bụi, khói bếp
  • Thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
  • Hệ thống cấp thoát nước của khu dân cư, đô thị, thành phố
  • Cung cấp lắp đặt nguồn năng lượng mặt trời như điện, nước năng lượng…

Liên hệ: 0888.543538 – 0908.694.997

.
.
.
.