Máy lọc nước 2000L/H | Báo giá hệ thống lọc nước tinh khiết RO

  • Đáp ứng tiêu chuẩn nước đóng bình QCVN 6-1:2010/BYT, tiêu chuẩn nước uống

của WHO – tổ chức Y tế thế giới, Quy chuẩn QCVN 01:2009BYT.

Giá: Liên hệ

.
.
.
.